Täydellinen lauantai 18.10.2024 klo 11:00 (18409718)