Musiikkiluokkien Gaalakonsertti

Liput 15 €

Liput myynnissä teatterin lippumyymälässä

KOTKANSAAREN MUSIIKKILUOKKIEN HISTORIA

 Musiikkiluokkatoiminta alkoi Suomessa v. 1966 Helsingissä ja Lahdessa. Kotkassa musiikkiluokkatoiminta alkoi pian tämän jälkeen v.1968 Toivo Pekkasen koulussa, kouluviraston silloisen toimistopäällikkö ja kouluneuvos Markku Hulkon aloitteesta. Musiikkiluokkien opetustyön aloittivat Osmo Pitkänen ja Pauli Tuomi. Osmo Pitkäsen ura musiikkikasvattajana kesti peräti 20 vuotta.

70-luvulle oli ominaista vahva kuorotoiminta sekä suuntautuminen klassiseen musiikkiin. Vuonna 1974 Länsi-Kotkan musiikkiluokat jakautuivat naapurikoulujen Haukkavuoren ja Toivo Pekkasen koulujen kesken. Haukkavuoren koulussa musiikkia opettivat Keijo Vatanen ja Jyrki Eerikäinen. Keijo Vatanen toimi musiikkiluokkien opettajana 20 vuoden ajan. 70-luvun loppupuolella perustettiin Karhulan musiikkiluokat Rauhalan ala-kouluun.

80-luku oli puhallinsoitinten aikaa. Tämä oli etenkin Haukkavuoren koulun vahvaa aluetta. Opettaja Kai Nurminen toi myös Toivo Pekkasen kouluun bändisoiton sekä viihdemusiikin. 80-luvun loppupuolella alkoi olla puute musiikin opettamisesta kiinnostuneista opettajista.

90-luvun alku toi Toivo Pekkasen kouluun opettajiksi Harri Setalän, Maaria Salmen ja Stefan Gartzin sekä Orff-pedagogiikan. Orff-pedagogiikan myötä musiikkiluokkatoiminta muuttui merkittävästi. Soittaminen oli orff-pedagogiikan ansiosta jokaisen musiikkiluokkalaisen oikeus ja mahdollisuus. 1990-luvun opetusta leimasi opetuksen monipuolisuus: kuorotoimintaa ja luokkaorkestereita painotettiin tasapuolisesti. 90-luku oli myös tiiviin yhteistyön aikaa Kotkan Opiston kanssa. Toivo Pekkasen koulussa oli runsaasti musiikkikerhoja, joiden opetuksen järjestämisestä vastasi Kotkan Opisto. 90-luvun loppuun mennessä musiikkiluokkatoiminta Haukkavuoren koulussa päättyi.

2000-luvulla Toivo Pekkasen musiikkiluokkaopetuksesta vastasivat Mika Järvinen, Maaria Salmi ja Stefan Gartz. Kevyen musiikin asema opetuksessa vahvistui. Oppilaille järjestettiin myös mahdollisuus toteuttaa välitunneilla itsenäistä bändisoittoa pop- ja rockmusiikin parissa. Musiikin opetus säilyi edelleenkin monipuolisena.

2014 Toivo Pekkasen musiikkiluokille siirtyivät opettamaan Maaria Salmen lisäksi Lauri Päivärinta ja Teemu Kallio. Musiikkiluokkatoiminta siirtyi Haukkavuoren koulun tiloihin Toivo Pekkasen koulun suljettua ovensa keväällä 2016. Vuodesta 2016 alkaen kuudesluokkalaiset ovat myös siirtyneet Keskuskoulun eli Kotkansaaren yläkoulun puolelle opiskelemaan, joskin musiikkia he ovat opiskelleet sekä Keskuskoulun että Haukkavuoren koulun tiloissa. Sekä Haukkavuori että Keskuskoulu ovat rakennuksina käyneet läpi suuren remontti- ja saneeraustyön 2010-luvulla, jonka seurauksena kaikki musiikkiluokkalaiset saavat opiskella uusituissa tiloissa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kouluille suunnattu kerhorahoitus on mahdollistanut kuorotoiminnan ja musisointia on näin saatu oppilaille vähän lisää. Mukaan on tullut mm. Kymi Sinfonietan kummiluokkayhteistyö, musiikkiluokkien tuki ry:n narikkatoiminta Konserttitalolla sekä Kymi Sinfonietan konserttiprojektit: Toivo Pekkasen ja Rauhalan musiikkiluokkien suurkuoron sekä Kymi Sinfonietan yhteinen joulukonsertti v.2012 sekä Toivo Pekkasen musiikkiluokkien kuoron ja Kymi Sinfonietan yhteinen Lentävä matto -konsertti v. 2015. Dreamwall-tapahtuman yhteyteen siirretyt kevätkonsertit ovat nostaneet konsertit aivan uusiin, huikeisiin puitteisiin, josta suuri kiitos Kotkan kaupunginteatterille, Pia Lunkalle, Juho Roslakalle ja Teemu Seppälälle. Lasten kulttuuriviikkojen järjestämissä Steveco-Areenan Kuorokimara-konserteissa ovat kuorolaiset myös käyneet esiintymässä. Viimeisimpänä yhteistyökuviona Haukkavuoren 4. ja 5.musiikkiluokka valmistavat parhaillaan yhdessä Kansallisoopperan ammattilaulajien ja -soittajien kanssa koululaisoopperaproduktiota Ihmepoika A, jonka esitykset ovat 9.5.18.

Toivo Pekkasen koulun ja Keskuskoulun soittimien määrä on lisääntynyt merkittävästi Kotkan musiikkiluokkien Tuki ry:n ansioista. Yläkouluikään tultuaan oppilaat ovat siirtyneet sekä Toivo Pekkasen että Haukkavuoren kouluista Keskuskouluun. Taitavana kuoropedagogina ansioitunut Anneli Väänänen teki merkittävän päivätyön musiikkiluokkalaisten parissa 1970-luvun alusta vuoteen 1985. 80-loppupuolelta 90-luvun alkupuolelle saakka Keskuskoulun musiikinopettajat vaihtuivat nopeasti, usein lukuvuoden välein. 90-luvun puolivälistä tähän päivään saakka Satu Tommila on Keskuskoululla jatkanut alakoulussa aloitettua monipuolista musiikkikasvatusta. Keväiset musiikkiluokkien konsertit ovat säilyneet perinteenä koko neljän vuosikymmenen ajan. Monena vuonna on järjestetty myös joulukonsertti.

Näiden 40 vuoden aikana Kotkansaaren musiikkiluokkien musiikkipainotteisen opetussuunnitelman mukaan on opiskellut n. 1500 oppilasta ja musiikinopetuksesta on vastannut kaikkiaan n. 25 opettajaa. Moni entisistä musiikkiluokkalaisistamme on aikuisenakin suuntautunut musiikin alueelle. Joistakin on tullut jopa valtakunnallisia kuuluisuuksia, mm. Marita Taavitsainen, Noora Kiili, Antti Rissanen, Timo Mynttinen, Riitta Pesola ja Kalle Kurvinen.

Kotkan Musiikkiluokkien Tuki ry:n panos Kotkansaaren musiikkiluokkatoimintaan on ollut merkittävä. Yhdistys perustettiin 31.1.1078, joten se täytti tänä vuonna tammikuussa 40 vuotta. Ilman Kotkan musiikkiluokkien tuki –yhdistystä nykyinen musiikkiluokkatoiminta ei olisi ollut mahdollista. 90-luvun laman myötä koulujen taloudellinen tilanne on ollut vaikea aina tähän päivään asti. Kotkalaisen musiikkiluokkatoiminnan pedagoginen osaamisen taso on ja on ollut maamme ehdotonta huippua. On toivottavaa, että se säilyy elinvoimaisena tulevaisuudessakin. Nopeasti muuttuvassa maailmassa musiikkiluokkien tulevaisuuskaan ei kuitenkaan ole mikään itsestäänselvyys. Sen vuoksi tasokas kotkalainen musiikkiluokkaopetus tarvitsee tulevaisuudessa Kotkan kaupungilta merkittävää panostusta.

 

Tekstin 40-vuotisjuhliin kirjoitettu historiikkiosuus on Stefan Gartzin kirjoittama. Tekstiä on muokannut ja viimeisen kymmenen vuoden ajalta tiedot lisännyt Maaria Salmi.

Musiikkiluokkien Gaalakonsertti näytökset

Su 13.5.2018 klo 14:00 Osta lippu